De Zoete Inval is met ingang van 1 januari 2015 gestopt als collectieve pool van het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam.